WALKA TRWA - RUCH II
Dodane przez sorel21 dnia Luty 22 2017 09:00:48
KONSERWATORZE, NIE POZWÓLMY


KREVPublikujemy treść Naszego wniosku do Konserwatora Zabytków złożonego w sprawie planów likwidacji zabytkowego drzewostanu usytuowanego w obrębie krasnostawskiego rynku. Został on złożony w dniu 21 lutego 2017 roku drogą mailową.


Czytaj treść sprzeciwuRozszerzona zawartość newsa
KONSERWATORZE, NIE POZWÓLMY


KREV
Publikujemy treść Naszego wniosku do Konserwatora Zabytków złożonego w sprawie planów likwidacji zabytkowego drzewostanu usytuowanego w obrębie krasnostawskiego rynku. Został on złożony w dniu 21 lutego 2017 roku drogą mailową.Do:
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Sz.P. Stanisława Rudnik
pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm


WNIOSEK
O NIEDOPUSZCZENIE DO UTRATY KOLEJNEJ CZĘŚCI DZIEDZICTWA MIASTA
KRASNEGOSTAWU

Jako krasnostawskie Stowarzyszenie działające na rzecz szeroko pojętego dziedzictwa, ekologii, a także na rzecz wzmacniania udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, działając w imieniu własnym, a także zbulwersowanych mieszkańców Krasnegostawu, apelujemy o negatywne zaopiniowanie wniosku o zgodę na wycinkę zabytkowego drzewostanu w krasnostawskim rynku.

UZASADNIENIE

Swój wniosek uzasadniamy tym, że wydane w lutym ekspertyzy – wedle posiadanej przez nas wiedzy, przekazane do UMK już po zaistnieniu pierwszych rozmów w urzędowych kuluarach o zamianie nielicznych już reliktów XIX wiecznego parku na plac - uważamy za naciągane i mało wiarygodne. Pomijając wzmiankę w lipcowej ekspertyzie traktującej o morwie białej w rynku (gatunku tam nie obecnego) a także np. znacznie zawyżonych naszym zdaniem, ilościach występującego na drzewach posuszu, zwracamy uwagę na wyraźnie zaniżony wiek drzew względem wyników badań ujętych w projekcie rewitalizacji sporządzonego przed kilkunastoma laty, na początku XX wieku. Cytujemy fragment z dawnej dokumentacji projektowej: "Zaskakujący jest wynik stwierdzający że duża część drzewostanu ma rodowód XIXI wieczny i z przełomu XIX i XX wieku. Tak więc ich wartość historyczna jest bardzo duża, te dwie najstarsze grupy tworzą blisko połowę drzewostanu rosnącego na terenie zieleńca." Tu przypominamy, że pozostawiono drzewa najstarsze i najcenniejsze, jednocześnie rokujące dalszą egzystencję. Najbardziej schorowane drzewa wycięto przed sierpniem 2000 roku, i nie zostały one objęte w cytowanym projekcie. Według posiadanych przez nas fragmentów przedmiotowej dokumentacji co najmniej 25 z zachowanych drzew było kwalifikowanych jako drzewa w wieku 81-101 i powyżej 101 lat. Obecnie przygotowana ekspertyza sporządzona po blisko 20 latach określa wiek tych samych na zaledwie 60-80 lat! Rodzi to nasze podejrzenia o celowe zaniżanie wieku drzew, celem zmniejszenia ich przyrodniczo historycznej wartości, aspektów kluczowych z punktu widzenia konserwatorskiego, decydującego o zmianach w przestrzeni zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw.

Czytaj także treść sprzeciwu do P. Burmistrz


KREV

Na fotografii fragment manifestacji w obronie trawników i drzew - Krasnystaw 2005, Walka Trwa!