NIE USUWAJCIE DRZEW
Dodane przez sorel21 dnia Luty 20 2017 18:08:52
SPRZECIW WOBEC PLANU WYCINKI DRZEWOSTANU W RYNKU


KREV

Publikujemy treść Naszego sprzeciwu wobec planów likwidacji zabytkowego drzewostanu usytuowanego w obrębie krasnostawskiego rynku. Został on złożony w dniu 20 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw.


Czytaj treść sprzeciwu
Rozszerzona zawartość newsa
SPRZECIW WOBEC PLANU WYCINKI DRZEWOSTANU W RYNKU


KREV
Poniżej publikujemy treść Naszego sprzeciwu wobec planów likwidacji zabytkowego drzewostanu usytuowanego w obrębie krasnostawskiego rynku. Został on złożony w dniu 20 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw.


Do:
Burmistrz Miasta Krasnegostawu
Sz.P. Hanna Mazurkiewicz
Plac 3-go Maja 29
22-300 Krasnystaw

SPRZECIW WOBEC PLANÓW LIKWIDACJI ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU USYTUOWANEGO W OBRĘBIE KRASNOSTAWSKIEGO RYNKU

Jako krasnostawskie Stowarzyszenie działające na rzecz szerokopojętego dziedzictwa, ekologii, a także na rzecz wzmacniania udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, działając w imieniu własnym, a także zbulwersowanych mieszkańców Krasnegostawu, apelujemy o co najmniej czasowe pozostawienie zabytkowego drzewostanu w obrębie krasnostawskiego rynku.

W zakresie przyszłości zagospodarowania obszaru rynku bezwzględnie domagamy się szerokich konsultacji społecznych - których efekty będą wiążące dla władz - być może zakończonych ogólnomiejskim referendum, które umożliwi wybór spośród ewentualnych różnych koncepcji przyszłości obszaru rynku. Do tego czasu drzewostan powinien być utrzymywany w jak najlepszej kondycji a ubytki drzew do jakich już doszło (lub dojdzie w przyszłości) powinny być natychmiast uzupełniane nowymi nasadzeniami drzew z gatunków wysokopiennych, które zapewnią zabytkowemu drzewostanowi godne następstwo a użytkownikom dawnego parku cień i zdrowsze powietrze.

Wyrażamy zarazem pilną potrzebę i wolę udziału w pracach nad regulaminem konsultacji społecznych Urzędu Miasta Krasnystaw (a także stosownej uchwały) celem wprowadzenia zmian które zapewnią nie tylko usprawnienie samego procesu konsultacji a także faktyczną moc ich wyników.

Oczywiście, należy zadbać o bezpieczeństwo. Bierzemy pod uwagę możliwość usunięcia któregoś z drzew, jednak do podjęcia takowych kroków, oczekujemy wykonania fachowej ekspertyzy pod kątem wartości przyrodniczo-historycznej oraz możliwości zachowania przedmiotowego drzewostanu. Zachodzi podejrzenie że obecnie przedstawione ekspertyzy zdają się być stworzone pod tezę, którą miały udowodnić. Wyraźne są przesłanki wskazujące na celowe zaniżenie wieku drzewostanu, a co za tym idzie obniżenie wartości historycznej, tak istotnej z punktu widzenia Konserwatora Zabytków.

Za dopuszczalne uważamy również zabiegi redukujące i obniżające korony drzew. Co docelowo pozwoli zmniejszyć wysokość i masę własną drzew. Zabiegi te powinny zostać wykonane etapowo, z uwzględnieniem bieżących i przyszłych walorów estetyczno-wizualnych drzew.

Reasumując apelujemy o dołożenie wszelkich starań aby krasnostawski rynek zachował swój charakter zielonej przestrzeni w centrum miasta, przynajmniej do czasu powszechnego opowiedzenia się za inną koncepcją przez mieszkańców. Kończąc już, w imieniu mieszkańców Krasnegostawu informujemy: nic o Nas bez Nas!

KREV

Plakaty zapraszające na manifestacje organizowane przez nas w 2005 r.